Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.9

Verš

nābhāgas taṁ praṇamyāha
taveśa kila vāstukam
ity āha me pitā brahmañ
chirasā tvāṁ prasādaye

Synonyma

nābhāgaḥ — Nābhāga; tam — jemu (Pánu Śivovi); praṇamya — když složil poklony; āha — řekl; tava — tvoje; īśa — ó pane; kila — jistě; vāstukam — vše v aréně oběti; iti — tak; āha — prohlásil; me — můj; pitā — otec; brahman — ó brāhmaṇo; śirasā — skláním svou hlavu; tvām — tobě; prasādaye — prosím o tvou milost.

Překlad

Nābhāga potom složil Pánu Śivovi poklony a pravil: “Ó ctihodný pane, vše v této aréně oběti je tvé. To je tvrzení mého otce. S velkou úctou před tebou skláním svoji hlavu a žádám tě o milost.”