Skip to main content

Sloka 42

Text 42

Verš

Texto

pariplavaḥ sutas tasmān
medhāvī sunayātmajaḥ
nṛpañjayas tato dūrvas
timis tasmāj janiṣyati
pariplavaḥ sutas tasmān
medhāvī sunayātmajaḥ
nṛpañjayas tato dūrvas
timis tasmāj janiṣyati

Synonyma

Synonyms

pariplavaḥ — Pariplava; sutaḥ — syn; tasmāt — od jeho (Pariplavy); medhāvī — Medhāvī; sunaya-ātmajaḥ — Sunayův syn; nṛpañjayaḥ — Nṛpañjaya; tataḥ — jemu; dūrvaḥ — Dūrva; timiḥ — Timi; tasmāt — jemu; janiṣyati — narodí se.

pariplavaḥ — Pariplava; sutaḥ — el hijo; tasmāt — de él (de Pariplava); medhāvī — Medhāvī; sunaya-ātmajaḥ — el hijo de Sunaya; nṛpañjayaḥ — Nṛpañjaya; tataḥ — de él; dūrvaḥ — Dūrva; timiḥ — Timi; tasmāt — de él; janiṣyati — nacerá.

Překlad

Translation

Synem Sukhīnaly bude Pariplava a jeho synem zase Sunaya. Sunayovi se narodí syn jménem Medhāvī, Medhāvīmu Nṛpañjaya, Nṛpañjayovi Dūrva a Dūrvovi Timi.

El hijo de Sukhīnala será Pariplava, y el hijo de este será Sunaya. De Sunaya nacerá Medhāvī; de Medhāvī, Nṛpañjaya; de Nṛpañjaya, Dūrva; y de Dūrva, Timi.