Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Texto

tasyā uddharaṇopāyaṁ
bastaḥ kāmī vicintayan
vyadhatta tīrtham uddhṛtya
viṣāṇāgreṇa rodhasī
tasyā uddharaṇopāyaṁ
bastaḥ kāmī vicintayan
vyadhatta tīrtham uddhṛtya
viṣāṇāgreṇa rodhasī

Synonyma

Palabra por palabra

tasyāḥ — kozy; uddharaṇa-upāyam — způsob vysvobození (ze studny); bastaḥ — kozel; kāmī — posedlý chtíčem; vicintayan — plánující; vyadhatta — udělal; tīrtham — cestu ven; uddhṛtya — ryjící do země; viṣāṇa-agreṇa — špičkami svých rohů; rodhasī — u okraje studny.

tasyāḥ — a la cabra hembra; uddharaṇa-upāyam — la manera de liberar (del pozo); bastaḥ — el macho cabrío; kāmī — con deseos lujuriosos; vicintayan — hacer un plan; vyadhatta — puso en práctica; tīrtham — una vía de salida; uddhṛtya — cavar la tierra; viṣāṇa-agreṇa — con las puntas de las astas; rodhasī — en la boca del pozo.

Překlad

Traducción

“Poté, co chtivý kozel naplánoval, jak vysvobodit kozu ze studny, ryl svými rohy do země u okraje studny tak, že se snadno dostala ven.”

Tras considerar la forma de sacar a la cabra del pozo, el lujurioso macho cavó la tierra de la boca del pozo con las puntas de sus astas, hasta que la hembra pudo salir sin dificultad.

Význam

Significado

Ženská přitažlivost je podnětem k ekonomickému rozvoji, zajištění bydlení a mnoha dalším činnostem, které mají zajistit pohodlný život v hmotném světě. Vyrýt pro kozu v zemi cestu ven bylo namáhavé, ale kozel si dal záležet, aby ji získal. Ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair janasya moho 'yam ahaṁ mameti. Spojení mezi mužem a ženou vyvolává potřebu obstarat si pěkný byt, slušný příjem, děti a přátele. Tak se zaplétáme v hmotném světě.

La atracción por la mujer es el impulso que promueve el crecimiento económico, el asentamiento de viviendas y muchas otras cosas destinadas a hacer confortable la vida en el mundo material. Levantar la tierra para abrir una salida a la cabra era una tarea trabajosa, pero el macho no dudó en hacerlo para poder unirse a la hembra. Aho gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair janasya moho 'yam ahaṁ mameti. La unión entre macho y hembra es el impulso que les lleva a luchar por un buen apartamento, abundantes ingresos, hijos y amigos. De ese modo se enredan en el mundo material.