Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.12.9

Verš

ete hīkṣvāku-bhūpālā
atītāḥ śṛṇv anāgatān
bṛhadbalasya bhavitā
putro nāmnā bṛhadraṇaḥ

Synonyma

ete — všichni tito; hi — jistě; ikṣvāku-bhūpālāḥ — králové Ikṣvākuovy dynastie; atītāḥ — ti všichni již zemřeli; śṛṇu — prosím poslouchej; anāgatān — ti, kteří přijdou v budoucnosti; bṛhadbalasya — Bṛhadbaly; bhavitā — bude; putraḥ — syn; nāmnā — jménem; bṛhadraṇaḥ — Bṛhadraṇa.

Překlad

Všichni tito králové Ikṣvākuovy dynastie již zemřeli. Nyní prosím poslouchej, jak budu jmenovat krále, kteří se teprve narodí. Synem Bṛhadbaly bude Bṛhadraṇa.