Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.11

Verš

antarvatny āgate kāle
yamau sā suṣuve sutau
kuśo lava iti khyātau
tayoś cakre kriyā muniḥ

Synonyma

antarvatnī — těhotná manželka; āgate — přišel; kāle — v patřičný čas; yamau — dvojčata; — Sītādevī; suṣuve — porodila; sutau — dva syny; kuśaḥ — Kuśa; lavaḥ — Lava; iti — takto; khyātau — proslavení; tayoḥ — jejich; cakre — vykonal; kriyāḥ — obřad u příležitosti narození; muniḥ — velký mudrc Vālmīki.

Překlad

Když čas dozrál, těhotná matka Sītādevī porodila syny-dvojčata, kteří později prosluli jako Lava a Kuśa. Obřady u příležitosti jejich narození vykonal Vālmīki Muni.