Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Text

viśvāmitrādhvare yena
mārīcādyā niśā-carāḥ
paśyato lakṣmaṇasyaiva
hatā nairṛta-puṅgavāḥ
viśvāmitrādhvare yena
mārīcādyā niśā-carāḥ
paśyato lakṣmaṇasyaiva
hatā nairṛta-puṅgavāḥ

Synonyma

Synonyms

viśvāmitra-adhvare — v obětní aréně velkého mudrce Viśvāmitry; yena — jímž (zásahem Pána Rāmacandry); mārīca-ādyāḥ — v čele s Mārīcou; niśā-carāḥ — necivilizované bytosti bloumající nocí v temnotě nevědomosti; paśyataḥ lakṣmaṇasya — před očima Lakṣmaṇa; eva — skutečně; hatāḥ — byli zabiti; nairṛta-puṅgavāḥ — předáci Rākṣasů.

viśvāmitra-adhvare — in the sacrificial arena of the great sage Viśvāmitra; yena — by whom (Lord Rāmacandra); mārīca-ādyāḥ — headed by Mārīca; niśā-carāḥ — the uncivilized persons wandering at night in the darkness of ignorance; paśyataḥ lakṣmaṇasya — being seen by Lakṣmaṇa; eva — indeed; hatāḥ — were killed; nairṛta-puṅgavāḥ — the great chiefs of the Rākṣasas.

Překlad

Translation

V aréně oběti, již prováděl Viśvāmitra, zabil Pán Rāmacandra, král Ayodhyi, mnoho démonů, Rākṣasů a necivilizovaných lidí, kteří bloumali nocí v temnotě nevědomosti. Kéž je Pán Rāmacandra, jenž zabil tyto démony v přítomnosti Lakṣmaṇa, tak laskavý a poskytne nám ochranu!

In the arena of the sacrifice performed by Viśvāmitra, Lord Rāmacandra, the King of Ayodhyā, killed many demons, Rākṣasas and uncivilized men who wandered at night in the mode of darkness. May Lord Rāmacandra, who killed these demons in the presence of Lakṣmaṇa, be kind enough to give us protection.