Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.1

Verš

śrī-rājovāca
manvantarāṇi sarvāṇi
tvayoktāni śrutāni me
vīryāṇy ananta-vīryasya
hares tatra kṛtāni ca

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; manvantarāṇi — všechno o obdobích různých Manuů; sarvāṇi — všichni; tvayā — tebou; uktāni — byli vylíčeni; śrutāni — byly vyslechnuty; me — mnou; vīryāṇi — úžasné činy; ananta- vīryasya — Nejvyššího Pána, který má neomezenou moc; hareḥ — Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství; tatra — v těchto obdobích zvaných manvantary; kṛtāni — jež byly prováděny; ca — také.

Překlad

Král Parīkṣit řekl: “Ó můj pane, Śukadevo Gosvāmī, podrobně jsi popsal všechna období jednotlivých Manuů a také úžasné činy, jež během těchto období prováděl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který má neomezenou moc. Je mým štěstím, že jsem si to vše mohl od tebe vyslechnout.”