Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.9.9

Verš

śrī-bhagavān uvāca
kathaṁ kaśyapa-dāyādāḥ
puṁścalyāṁ mayi saṅgatāḥ
viśvāsaṁ paṇḍito jātu
kāminīṣu na yāti hi

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Osobnost Božství v podobě Mohinī- mūrti řekla; katham — jak je to možné; kaśyapa-dāyādāḥ — všichni jste potomky Kaśyapy Muniho; puṁścalyām — k prostitutce, která vzrušuje mysl mužů; mayi — ke Mně; saṅgatāḥ — hledáte Mou společnosti; viśvāsam — důvěru; paṇḍitaḥ — ti, kdo jsou učení; jātu — kdykoliv; kāminīṣu — ženě; na — nikdy; yāti — stává se; hi — vskutku.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství v podobě Mohinī řekla démonům: Ó synové Kaśyapy Muniho, jsem obyčejná prostitutka. Jak ke Mě můžete mít tak velkou důvěru? Učený člověk nikdy nevěří ženě.

Význam

Cāṇakya Paṇḍita, velký politik a autor morálních pokynů, prohlásil: viśvāso naiva kartavyaḥ strīṣu rāja-kuleṣu ca — “Nikdy nevěř ženě a politikovi.” Nejvyšší Osobnost Božství, předstírající, že je ženou, takto varovala démony, aby v Ní nevkládali tak velkou důvěru, neboť se zjevila jako přitažlivá žena s konečným cílem je podvést. Nepřímo tak odhalila účel, se kterým se před nimi zjevila. Řekla synům Kaśyapy: “Jak je to možné? Všichni jste se narodili v rodině velkého ṛṣiho, a přesto věříte ženě, která se toulá jako prostitutka bez ochrany otce či manžela. Žádné ženě se nedá věřit, a což teprve té, která se toulá jako prostitutka?” Slovo kāminī je v této souvislosti významné. Ženy, a zvláště mladé a krásné, probouzejí v muži dřímající smyslné touhy. Podle Manu-saṁhity má proto každá žena přijmout ochranu, a to buď u svého manžela, otce nebo dospělých synů. Bez této ochrany bude zneužita. Ženám se ve skutečnosti líbí, když je muži zneužívají. Jakmile se žena nechává mužem zneužívat, stává se z ní obyčejná prostitutka. To zde vysvětluje Mohinī-mūrti, Nejvyšší Osobnost Božství.