Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Texto

ity upāmantrito daityair
māyā-yoṣid-vapur hariḥ
prahasya rucirāpāṅgair
nirīkṣann idam abravīt
ity upāmantrito daityair
māyā-yoṣid-vapur hariḥ
prahasya rucirāpāṅgair
nirīkṣann idam abravīt

Synonyma

Palabra por palabra

iti — takto; upāmantritaḥ — naléhavě žádaná; daityaiḥ — démony; māyā- yoṣit — klamná žena; vapuḥ hariḥ — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; prahasya — usmívající se; rucira — půvabná; apāṅgaiḥ — tím, jak stavěla na odiv své ženské rysy; nirīkṣan — hledící na ně; idam — tato slova; abravīt — pronesla.

iti — así; upāmantritaḥ — ante el ferviente ruego; daityaiḥ — de los demonios; māyā-yoṣit — la mujer ilusoria; vapuḥ hariḥ — la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios; prahasya — sonreir; rucira — hermosa; apāṅgaiḥ — manifestando atractivos rasgos femeninos; nirīkṣan — mirándoles; idam — estas palabras; abravīt — dijo.

Překlad

Traducción

Na tuto žádost démonů se Nejvyšší Osobnost Božství, jež přijala podobu nádherné ženy, začala usmívat. Hleděla na ně a s přitažlivými ženskými gesty pak promluvila.

Tras escuchar el ruego de los demonios, la Suprema Personalidad de Dios, que había adoptado la forma de una hermosa mujer, sonrió. Mirándoles con gestos femeninos y atractivos, habló de la siguiente manera.