Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.9.8

Verš

ity upāmantrito daityair
māyā-yoṣid-vapur hariḥ
prahasya rucirāpāṅgair
nirīkṣann idam abravīt

Synonyma

iti — takto; upāmantritaḥ — naléhavě žádaná; daityaiḥ — démony; māyā- yoṣit — klamná žena; vapuḥ hariḥ — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; prahasya — usmívající se; rucira — půvabná; apāṅgaiḥ — tím, jak stavěla na odiv své ženské rysy; nirīkṣan — hledící na ně; idam — tato slova; abravīt — pronesla.

Překlad

Na tuto žádost démonů se Nejvyšší Osobnost Božství, jež přijala podobu nádherné ženy, začala usmívat. Hleděla na ně a s přitažlivými ženskými gesty pak promluvila.