Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

tataś cāpsaraso jātā
niṣka-kaṇṭhyaḥ suvāsasaḥ
ramaṇyaḥ svargiṇāṁ valgu-
gati-līlāvalokanaiḥ
tataś cāpsaraso jātā
niṣka-kaṇṭhyaḥ suvāsasaḥ
ramaṇyaḥ svargiṇāṁ valgu-
gati-līlāvalokanaiḥ

Synonyma

Synonyms

tataḥ — potom; ca — rovněž; apsarasaḥ — obyvatelky Apsaroloky; jātāḥ — byly stvořeny; niṣka-kaṇṭhyaḥ — ozdobené zlatými náhrdelníky; su- vāsasaḥ — oděné do jemných šatů; ramaṇyaḥ — nesmírně spanilé a přitažlivé; svargiṇām — obyvatel nebeských planet; valgu-gati-līlā-avalokanaiḥ — jež se zvolna pohybují, a tak přitahují srdce každého.

tataḥ — thereafter; ca — also; apsarasaḥ — the residents of Apsaroloka; jātāḥ — were generated; niṣka-kaṇṭhyaḥ — decorated with golden necklaces; su-vāsasaḥ — dressed with fine clothing; ramaṇyaḥ — extremely beautiful and attractive; svargiṇām — of the inhabitants of the heavenly planets; valgu-gati-līlā-avalokanaiḥ — moving very softly, they attract everyone’s heart.

Překlad

Translation

Dále se objevily Apsary (jež působí jako prostitutky na nebeských planetách). Byly ozdobené zlatými šperky a medailóny a na sobě měly jemné a přitažlivé šaty. Apsary mají pomalé, váhavé pohyby, což mate obyvatele nebeských planet.

Next there appeared the Apsarās [who are used as prostitutes on the heavenly planets]. They were fully decorated with golden ornaments and lockets and were dressed in fine and attractive clothing. The Apsarās move very slowly in an attractive style that bewilders the inhabitants of the heavenly planets.