Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Texto

airāvaṇādayas tv aṣṭau
dig-gajā abhavaṁs tataḥ
abhramu-prabhṛtayo ’ṣṭau ca
kariṇyas tv abhavan nṛpa
airāvaṇādayas tv aṣṭau
dig-gajā abhavaṁs tataḥ
abhramu-prabhṛtayo ’ṣṭau ca
kariṇyas tv abhavan nṛpa

Synonyma

Palabra por palabra

airāvaṇa-ādayaḥ — v čele s Airāvaṇou; tu — ale; aṣṭau — osm; dik- gajāḥ — slonů, kteří mohli jít kterýmkoliv směrem; abhavan — byli stvořeni; tataḥ — poté; abhramu-prabhṛtayaḥ — vedené slonicí jménem Abhramu; aṣṭau — osm; ca — také; kariṇyaḥ — slonice; tu — vskutku; abhavan — byly stvořeny; nṛpa — ó králi.

airāvaṇa-ādayaḥ — encabezados por Airāvaṇa; tu — pero; aṣṭau — ocho; dik-gajāḥ — elefantes que podían ir en cualquier dirección; abhavan — se generaron; tataḥ — a continuación; abhramu-prabhṛtayaḥ — encabezadas por la elefanta Abhramu; aṣṭau — ocho; ca — también; kariṇyaḥ — elefantas; tu — en verdad; abhavan — se generaron también; nṛpa — ¡oh, rey!

Překlad

Traducción

Poté bylo stvořeno osm velkých slonů, ó králi, kteří se mohli pohybovat kterýmkoliv směrem. Vedl je Airāvaṇa. Rovněž bylo stvořeno osm slonic, v čele s Abhramu.

Acto seguido, ¡oh, rey!, se generaron ocho grandes elefantes, encabezados por Airāvaṇa, que podían ir en cualquier dirección. También surgieron ocho elefantas, encabezadas por Abhramu.

Význam

Significado

Osm slonů se jmenovalo: Airāvaṇa, Puṇḍarīka, Vāmana, Kumuda, Añjana, Puṣpadanta, Sārvabhauma a Supratīka.

Los nombres de los ocho elefantes eran Airāvaṇa, Puṇḍarīka, Vāmana, Kumuda, Añjana, Puṣpadanta, Sārvabhauma y Supratīka.