Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.8.38

Verš

mithaḥ kalir abhūt teṣāṁ
tad-arthe tarṣa-cetasām
ahaṁ pūrvam ahaṁ pūrvaṁ
na tvaṁ na tvam iti prabho

Synonyma

mithaḥ — mezi sebou; kaliḥ — neshoda a svár; abhūt — byly; teṣām — jich všech; tat-arthe — kvůli nektaru; tarṣa-cetasām — zmatených v srdci a duši iluzorní energií Viṣṇua; aham — já; pūrvam — první; aham — já; pūrvam — první; na — ne; tvam — ty; na — ne; tvam — ty; iti — takto; prabho — ó králi.

Překlad

Ó králi, potom mezi démony vypukla hádka o to, kdo dostane nektar jako první. Každý z nich říkal: “Ty ho nemůžeš pít první. Já ho musím pít první. Nejdřív já, a ne ty!”

Význam

To je charakteristický rys démonů. První starostí neoddaného je, jak si hned sám užít smyslového požitku, zatímco prvním zájmem oddaného je uspokojit Pána. To je rozdíl mezi neoddaným a oddaným. Jelikož většina lidí v tomto hmotném světě jsou neoddaní, pravidelně spolu soupeří, bojují, přou se a válčí, neboť každý si chce užívat a uspokojovat své smysly. Dokud si tito démoni nebudou vědomi Kṛṣṇy a nenaučí se uspokojovat smysly Pána, v lidské či jakékoliv jiné společnosti — dokonce ani ve společnosti polobohů — nemůže být ani řeči o míru. Polobozi a oddaní jsou však vždy odevzdaní lotosovým nohám Pána, a proto se Pán vždy snaží plnit jejich přání. Zatímco démoni bojují, aby uspokojili své smysly, oddaní se věnují oddané službě, aby uspokojili smysly Pána. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musí mít tento princip vždy na paměti, a pak bude jejich kázání vědomí Kṛṣṇy úspěšné.