Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.8.30

Verš

athāsīd vāruṇī devī
kanyā kamala-locanā
asurā jagṛhus tāṁ vai
harer anumatena te

Synonyma

atha — poté (po zjevení bohyně štěstí); āsīt — byla; vāruṇī — Vāruṇī; devī — polobohyně, jež vládne opilcům; kanyā — mladá dívka; kamala- locanā — s lotosovýma očima; asurāḥ — démoni; jagṛhuḥ — přijali; tām — ji; vai — vskutku; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; anumatena — na pokyn; te — oni (démoni).

Překlad

Dále se zjevila Vāruṇī, bohyně s lotosovýma očima, jež vládne opilcům. Se svolením Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, si tuto mladou dívku přivlastnili démoni v čele s Balim Mahārājem.