Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.8.28

Verš

śriyāvalokitā devāḥ
saprajāpatayaḥ prajāḥ
śīlādi-guṇa-sampannā
lebhire nirvṛtiṁ parām

Synonyma

śriyā — bohyní štěstí, Lakṣmī; avalokitāḥ — když byli obdařeni milostivým pohledem; devāḥ — všichni polobozi; sa-prajāpatayaḥ — a s nimi všichni Prajāpatiové; prajāḥ — a jejich potomci; śīla-ādi-guṇa-sampannāḥ — požehnáni dobrým chováním a dobrými vlastnostmi; lebhire — dosáhli; nirvṛtim — spokojenosti; parām — konečné.

Překlad

Všichni polobozi a s nimi i Prajāpatiové a jejich potomstvo, které Lakṣmījī požehnala svým pohledem, okamžitě nabyli dobrého chování a transcendentálních vlastností. Proto byli velmi spokojeni.