Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.8.19

Verš

vilokayantī niravadyam ātmanaḥ
padaṁ dhruvaṁ cāvyabhicāri-sad-guṇam
gandharva-siddhāsura-yakṣa-cāraṇa-
traipiṣṭapeyādiṣu nānvavindata

Synonyma

vilokayantī — pozorující, zkoumající; niravadyam — bez jediné chyby; ātmanaḥ — pro sebe; padam — místo; dhruvam — věčné; ca — také; avyabhicāri-sat-guṇam — beze změny vlastností; gandharva — mezi Gandharvy; siddha — obyvateli Siddhaloky; asura — démony; yakṣa — Yakṣi; cāraṇa — obyvateli Cāraṇaloky; traipiṣṭapeya-ādiṣu — a mezi polobohy; na — ne; anvavindata — mohla kohokoliv z nich přijmout.

Překlad

Když procházela mezi Gandharvy, Yakṣi, asury, Siddhy, Cāraṇy a obyvateli nebeských planet, důkladně je zkoumala, ale nemohla najít nikoho, kdo by přirozeně oplýval všemi dobrými vlastnostmi. Nikdo nebyl bez chyb, a proto nemohla ani u jednoho z nich přijmout útočiště.

Význam

Jelikož Lakṣmīdevī, bohyně štěstí, vzešla z oceánu mléka, byla dcerou oceánu. Díky tomu měla právo vybrat si svého manžela v obřadu svayaṁvara. Zkoumala každého z kandidátů, ale nemohla najít nikoho, kdo by byl způsobilý poskytnout jí útočiště. Jinými slovy — Nārāyaṇa, přirozeného manžela Lakṣmī, nemůže nikdo v hmotném světě překonat.