Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.8

Verš

vilokya vighneśa-vidhiṁ tadeśvaro
duranta-vīryo ’vitathābhisandhiḥ
kṛtvā vapuḥ kacchapam adbhutam mahat
praviśya toyaṁ girim ujjahāra

Synonyma

vilokya — když spatřil; vighna — zádrhel (klesání hory ke dnu); īśa- vidhim — řízením osudu; tadā — tehdy; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; duranta-vīryaḥ — nepochopitelně mocný; avitatha — neselhávající; abhisandhiḥ — jehož odhodlání; kṛtvā — expandující; vapuḥ — tělo; kacchapam — želvy; adbhutam — úžasné; mahat — obrovské; praviśya — vstupující; toyam — do vody; girim — horu (Mandara); ujjahāra — zdvihl.

Překlad

Nekonečně mocný Pán, jehož odhodlání nikdy neselže, viděl, jaká situace vůlí Nejvyššího nastala. V úžasné podobě želvy proto vstoupil do vody a sám velkou horu Mandara zdvihl.

Význam

Zde je důkaz, že Nejvyšší Osobnost Božství je svrchovaným vládcem všech. Jak jsme se zmínili přetím, existují dva druhy lidí — démoni a polobozi — ale nikdo z nich není svrchovaně mocný. Každý má zkušenost s tím, že nám vyšší moc staví do cesty překážky. Démoni je považují za pouhou náhodu, ale oddaní je přijímají jako zásahy nejvyššího vládce. Když se oddaní setkají s překážkami, začnou se modlit k Pánu. Tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇo bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam. Oddaní překážky tolerují, protože vědí, že je způsobuje Nejvyšší Osobnost Božství, a považují je za požehnání. Démoni, kteří nechápou existenci nejvyššího vládce, však tyto překážky považují za náhodu. Zde byl však Nejvyšší Pán osobně přítomen. Jeho vůlí překážky přišly a Jeho vůlí byly odstraněny. Zjevil se v podobě želvy, aby mocnou horu podepřel. Kṣitir iha vipulatare tiṣṭhati tava pṛṣṭhe. Pán sám držel velkou horu na svých zádech. Keśava dhṛta-kūrma-śarīra jaya jagadīśa hare. Nejvyšší Osobnost Božství může vyvolat nebezpečí a může je také odstranit. Oddaným je to známé, ale démoni to nechápou.