Skip to main content

Sloka 6

Text 6

Verš

Text

mathyamāne ’rṇave so ’drir
anādhāro hy apo ’viśat
dhriyamāṇo ’pi balibhir
gauravāt pāṇḍu-nandana
mathyamāne ’rṇave so ’drir
anādhāro hy apo ’viśat
dhriyamāṇo ’pi balibhir
gauravāt pāṇḍu-nandana

Synonyma

Synonyms

mathyamāne — během stloukání; arṇave — v oceánu mléka; saḥ — ta; adriḥ — hora; anādhāraḥ — bez opory; hi — jistě; apaḥ — do vody; aviśat — potápěla se; dhriyamāṇaḥ — držená; api — i když; balibhiḥ — mocnými polobohy a démony; gauravāt — jelikož byla velice těžká; pāṇḍu-nandana — ó synu Pāṇḍua (Mahārāji Parīkṣite).

mathyamāne — while the churning was going on; arṇave — in the Ocean of Milk; saḥ — that; adriḥ — hill; anādhāraḥ — without being supported by anything; hi — indeed; apaḥ — in the water; aviśat — drowned; dhriyamāṇaḥ — captured; api — although; balibhiḥ — by the powerful demigods and demons; gauravāt — from being very heavy; pāṇḍu-nandana — O son of Pāṇḍu (Mahārāja Parīkṣit).

Překlad

Translation

Ó synu Pāṇḍuovské dynastie, když byla hora Mandara takto používána jako tlouk v oceánu mléka, neměla o co se opřít, a přestože ji držely silné ruce polobohů a démonů, zmizela pod hladinou.

O son of the Pāṇḍu dynasty, when Mandara Mountain was thus being used as a churning rod in the Ocean of Milk, it had no support, and therefore although held by the strong hands of the demigods and demons, it sank into the water.