Skip to main content

Sloka 34

Text 34

Verš

Text

dūra-bhārodvaha-śrāntāḥ
śakra-vairocanādayaḥ
apārayantas taṁ voḍhuṁ
vivaśā vijahuḥ pathi
dūra-bhārodvaha-śrāntāḥ
śakra-vairocanādayaḥ
apārayantas taṁ voḍhuṁ
vivaśā vijahuḥ pathi

Synonyma

Synonyms

dūra — na velkou vzdálenost; bhāra-udvaha — přenášením velikého břemena; śrāntāḥ — unaveni; śakra — král nebes Indra; vairocana-ādayaḥ — a Mahārāja Bali (syn Virocana) a další; apārayantaḥ — neschopni; tam — horu; voḍhum — nést; vivaśāḥ — neschopni; vijahuḥ — zanechali; pathi — na cestě.

dūra — for a great distance; bhāra-udvaha — by carrying the great load; śrāntāḥ — being fatigued; śakra — King Indra; vairocana-ādayaḥ — and Mahārāja Bali (the son of Virocana) and others; apārayantaḥ — being unable; tam — the mountain; voḍhum — to bear; vivaśāḥ — being unable; vijahuḥ — gave up; pathi — on the way.

Překlad

Translation

Krále Indru, Mahārāje Baliho a ostatní polobohy a démony přenášení velké hory na tak velkou vzdálenost unavilo. Nebyli schopni dále pokračovat, a proto ji nechali na cestě.

Because of conveying the great mountain for a long distance, King Indra, Mahārāja Bali and the other demigods and demons became fatigued. Being unable to carry the mountain, they left it on the way.