Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Texto

tvayā saṅkathyamānena
mahimnā sātvatāṁ pateḥ
nātitṛpyati me cittaṁ
suciraṁ tāpa-tāpitam
tvayā saṅkathyamānena
mahimnā sātvatāṁ pateḥ
nātitṛpyati me cittaṁ
suciraṁ tāpa-tāpitam

Synonyma

Synonyms

tvayā — tebou; saṅkathyamānena — popsanou; mahimnā — veškerou slávou; sātvatām pateḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, vládce oddaných; na — ne; ati-tṛpyati — je dostatečně uspokojeno; me — moje; cittam — srdce; suciram — po tak dlouhou dobu; tāpa — strastmi; tāpitam — soužené.

tvayā — por Tu Santidad; saṅkathyamānena — explicados; mahimnā — por todas las glorias; sātvatām pateḥ — de la Suprema Personalidad de Dios, el amo de los devotos; na — no; ati-tṛpyati — está lo bastante satisfecho; me — mío; cittam — corazón; suciram — durante tanto tiempo; tāpa — por miserias; tāpitam — afligido.

Překlad

Translation

Moje srdce, sužované trojím utrpením hmotného života, není ještě stále nasyceno posloucháním popisů slavných činností Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, vládce oddaných.

Mi corazón, perturbado por las tres condiciones miserables de la vida material, no se ha saciado todavía de escuchar tu relato de las gloriosas actividades del Señor, la Suprema Personalidad de Dios, que es el amo de los devotos.