Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Text

tvayā saṅkathyamānena
mahimnā sātvatāṁ pateḥ
nātitṛpyati me cittaṁ
suciraṁ tāpa-tāpitam
tvayā saṅkathyamānena
mahimnā sātvatāṁ pateḥ
nātitṛpyati me cittaṁ
suciraṁ tāpa-tāpitam

Synonyma

Synonyms

tvayā — tebou; saṅkathyamānena — popsanou; mahimnā — veškerou slávou; sātvatām pateḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, vládce oddaných; na — ne; ati-tṛpyati — je dostatečně uspokojeno; me — moje; cittam — srdce; suciram — po tak dlouhou dobu; tāpa — strastmi; tāpitam — soužené.

tvayā — by Your Holiness; saṅkathyamānena — being described; mahimnā — by all the glories; sātvatām pateḥ — of the Supreme Personality of Godhead, the master of the devotees; na — not; ati-tṛpyati — is sufficiently satisfied; me — my; cittam — heart; suciram — for such a long time; tāpa — by miseries; tāpitam — being distressed.

Překlad

Translation

Moje srdce, sužované trojím utrpením hmotného života, není ještě stále nasyceno posloucháním popisů slavných činností Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, vládce oddaných.

My heart, which is disturbed by the three miserable conditions of material life, is not yet sated with hearing you describe the glorious activities of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, who is the master of the devotees.