Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Texto

idam āha hariḥ prīto
gajendraṁ kuru-sattama
śṛṇvatāṁ sarva-bhūtānāṁ
sarva-bhūta-mayo vibhuḥ
idam āha hariḥ prīto
gajendraṁ kuru-sattama
śṛṇvatāṁ sarva-bhūtānāṁ
sarva-bhūta-mayo vibhuḥ

Synonyma

Synonyms

idam — toto; āha — prohlásil; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; prītaḥ — potěšen; gajendram — Gajendrovi; kuru-sat-tama — ó nejlepší potomku Kuruovské dynastie; śṛṇvatām — naslouchajících; sarva-bhūtānām — za přítomnosti všech; sarva-bhūta-mayaḥ — všeprostupující Pán, Osobnost Božství; vibhuḥ — velký.

idam — esto; āha — dijo; hariḥ — la Suprema Personalidad de Dios; prītaḥ — sintiéndose complacido; gajendram — a Gajendra; kuru-sat-tama — ¡oh, el mejor de la dinastía Kuru!; śṛṇvatām — escuchando; sarva-bhūtānām — en presencia de todos; sarva-bhūta-mayaḥ — la omnipresente Personalidad de Dios; vibhuḥ — el grande.

Překlad

Translation

Ó nejlepší z Kuruovců, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Nadduše každého, takto potěšený v přítomnosti všech oslovil Gajendru. Pronesl následující požehnání.

¡Oh, el mejor de la dinastía Kuru!, la Suprema Personalidad de Dios, la Superalma de todos, sintiéndose complacido, Se dirigió a Gajendra ante todos los allí presentes y pronunció las siguientes bendiciones.