Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Text

idam āha hariḥ prīto
gajendraṁ kuru-sattama
śṛṇvatāṁ sarva-bhūtānāṁ
sarva-bhūta-mayo vibhuḥ
idam āha hariḥ prīto
gajendraṁ kuru-sattama
śṛṇvatāṁ sarva-bhūtānāṁ
sarva-bhūta-mayo vibhuḥ

Synonyma

Synonyms

idam — toto; āha — prohlásil; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; prītaḥ — potěšen; gajendram — Gajendrovi; kuru-sat-tama — ó nejlepší potomku Kuruovské dynastie; śṛṇvatām — naslouchajících; sarva-bhūtānām — za přítomnosti všech; sarva-bhūta-mayaḥ — všeprostupující Pán, Osobnost Božství; vibhuḥ — velký.

idam — this; āha — said; hariḥ — the Supreme Personality of Godhead; prītaḥ — being pleased; gajendram — unto Gajendra; kuru-sat-tama — O best of the Kuru dynasty; śṛṇvatām — hearing; sarva-bhūtānām — in the presence of everyone; sarva-bhūta-mayaḥ — all-pervading Personality of Godhead; vibhuḥ — the great.

Překlad

Translation

Ó nejlepší z Kuruovců, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Nadduše každého, takto potěšený v přítomnosti všech oslovil Gajendru. Pronesl následující požehnání.

O best of the Kuru dynasty, the Supreme Personality of Godhead, the Supersoul of everyone, being thus pleased, addressed Gajendra in the presence of everyone there. He spoke the following blessings.