Skip to main content

Sloka 5

ТЕКСТ 5

Verš

Текст

kālena pañcatvam iteṣu kṛtsnaśo
lokeṣu pāleṣu ca sarva-hetuṣu
tamas tadāsīd gahanaṁ gabhīraṁ
yas tasya pāre ’bhivirājate vibhuḥ
клена пачатвам итешу ктснао
локешу плешу ча сарва-хетушу
тамас тадсӣд гахана габхӣра
йас тасйа пре ’бхивирджате вибху

Synonyma

Пословный перевод

kālena — časem (po mnoha miliónech let); pañcatvam — když je vše iluzorní zničeno; iteṣu — všechny proměny; kṛtsnaśaḥ — se vším v tomto vesmírném projevu; lokeṣu — všechny planety nebo vše, co existuje; pāleṣu — udržovatelé, jako je Pán Brahmā; ca — také; sarva-hetuṣu — všechny příčiny; tamaḥ — velká temnota; tadā — tehdy; āsīt — byla; gahanam — velice hustá; gabhīram — hluboká; yaḥ — Nejvyšší Pán, který; tasya — touto tmou; pāre — nad; abhivirājate — existuje či září; vibhuḥ — Nejvyšší.

клена — со временем (через много миллионов лет); пачатвам — гибель (всего, что есть иллюзорного); итешу — во всех видоизменениях; ктснаа — целиком (со всем, что есть внутри вселенной); локешу — во всех мирах (или во всем, что существует); плешу — всех хранителей, таких как Господь Брахма; ча — и; сарва-хетушу — во всем, что является причиной; тама — глубокая тьма; тад — тогда; сӣт — возникла; гаханам — густая; габхӣрам — глубокая; йа — который (Верховный Господь); тасйа — его (того мрака); пре — превыше; абхивирджате — существует или сияет; вибху — Всевышний.

Překlad

Перевод

Když jsou pak časem zničeny veškeré vesmírné projevy — příčiny i důsledky, včetně planet a jejich vládců a udržovatelů — nastane hluboká tma. Nad touto temnotou však existuje Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Přijímám útočiště u Jeho lotosových nohou.

Когда уничтожается все, что существует и действует во вселенной — в том числе планеты вместе с их правителями и хранителями, — на мир опускается непроглядная тьма. Но Верховный Господь пребывает за пределами этой тьмы. Потому я ищу прибежища у Его лотосных стоп.

Význam

Комментарий

Z védských manter víme, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, stojí nad vším. Je nejvyšší, nad všemi polobohy včetně Pána Brahmy a Pána Śivy. Je svrchovaným vládcem. Když působením Jeho energie všechno zmizí, ve vesmíru nastane hluboká tma. Nejvyšší Pán je však také slunečním svitem, jak je potvrzeno ve védských mantrách: āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt. Když se tady na Zemi ocitneme v temnotě noci — jak zažíváme každý den — Slunce na nebi stále někde svítí. Nejvyšší Osobnost Božství, svrchované Slunce, rovněž nepřestává zářit, ani když časem dojde ke zničení celého vesmírného projevu.

Как явствует из ведических мантр, Верховный Господь превыше всего. Он выше полубогов, в том числе Господа Брахмы и Господа Шивы, Он — верховный повелитель. Когда под влиянием Его энергии проявленный мир исчезает, все вокруг погружается во тьму. Однако Всевышний продолжает сиять, ибо Он лучезарен, что подтверждают ведические мантры: дитйа-вара тамаса парастт. Из опыта мы знаем, что, когда наступает ночь, солнце продолжает сиять в другом месте небосвода. Подобно этому, Верховная Личность Бога, солнце солнц, неизменно сияет, даже когда все мироздание уничтожается.