Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Texto

kālena pañcatvam iteṣu kṛtsnaśo
lokeṣu pāleṣu ca sarva-hetuṣu
tamas tadāsīd gahanaṁ gabhīraṁ
yas tasya pāre ’bhivirājate vibhuḥ
kālena pañcatvam iteṣu kṛtsnaśo
lokeṣu pāleṣu ca sarva-hetuṣu
tamas tadāsīd gahanaṁ gabhīraṁ
yas tasya pāre ’bhivirājate vibhuḥ

Synonyma

Palabra por palabra

kālena — časem (po mnoha miliónech let); pañcatvam — když je vše iluzorní zničeno; iteṣu — všechny proměny; kṛtsnaśaḥ — se vším v tomto vesmírném projevu; lokeṣu — všechny planety nebo vše, co existuje; pāleṣu — udržovatelé, jako je Pán Brahmā; ca — také; sarva-hetuṣu — všechny příčiny; tamaḥ — velká temnota; tadā — tehdy; āsīt — byla; gahanam — velice hustá; gabhīram — hluboká; yaḥ — Nejvyšší Pán, který; tasya — touto tmou; pāre — nad; abhivirājate — existuje či září; vibhuḥ — Nejvyšší.

kālena — a su debido tiempo (después de muchísimos millones de años); pañcatvam — cuando todo lo ilusorio es aniquilado; iteṣu — todas las transformaciones; kṛtsnaśaḥ — con todo lo que existe en la manifestación cósmica; lokeṣu — todos los planetas, es decir, todo lo que existe; pāleṣu — sustentadores como el Señor Brahmā; ca — también; sarva-hetuṣu — todas las existencias causales; tamaḥ — gran oscuridad; tadā — entonces; āsīt — había; gahanam — muy densa; gabhīram — muy profunda; yaḥ — la Suprema Personalidad de Dios, quien; tasya — esa situación de oscuridad; pāre — por encima de; abhivirājate — existe o brilla; vibhuḥ — el Supremo.

Překlad

Traducción

Když jsou pak časem zničeny veškeré vesmírné projevy — příčiny i důsledky, včetně planet a jejich vládců a udržovatelů — nastane hluboká tma. Nad touto temnotou však existuje Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Přijímám útočiště u Jeho lotosových nohou.

Cuando llega el momento de la aniquilación de todas las manifestaciones de causa y efecto en el universo, con los planetas y sus directores y sustentadores, reina una completa oscuridad. Sin embargo, por encima de esas tinieblas está la Suprema Personalidad de Dios. Yo me refugio en Sus pies de loto.

Význam

Significado

Z védských manter víme, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, stojí nad vším. Je nejvyšší, nad všemi polobohy včetně Pána Brahmy a Pána Śivy. Je svrchovaným vládcem. Když působením Jeho energie všechno zmizí, ve vesmíru nastane hluboká tma. Nejvyšší Pán je však také slunečním svitem, jak je potvrzeno ve védských mantrách: āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt. Když se tady na Zemi ocitneme v temnotě noci — jak zažíváme každý den — Slunce na nebi stále někde svítí. Nejvyšší Osobnost Božství, svrchované Slunce, rovněž nepřestává zářit, ani když časem dojde ke zničení celého vesmírného projevu.

From the Vedic mantras we understand that the Supreme Personality of Godhead is above everything. He is supreme, above all the demigods, including Lord Brahmā and Lord Śiva. He is the supreme controller. When everything disappears by the influence of His energy, the cosmic situation is one of dense darkness. The Supreme Lord, however, is the sunshine, as confirmed in the Vedic mantras: āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt. In our daily experience, when we on earth are in the darkness of night, the sun is always luminous somewhere in the sky. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, the supreme sun, always remains luminous, even when the entire cosmic manifestation is annihilated in due course of time.