Skip to main content

Sloka 54

Text 54

Verš

Text

śrī-śuka uvāca
ity uktavantaṁ nṛpatiṁ
bhagavān ādi-pūruṣaḥ
matsya-rūpī mahāmbhodhau
viharaṁs tattvam abravīt
śrī-śuka uvāca
ity uktavantaṁ nṛpatiṁ
bhagavān ādi-pūruṣaḥ
matsya-rūpī mahāmbhodhau
viharaṁs tattvam abravīt

Synonyma

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; uktavantam — osloven Mahārājem Satyavratou; nṛpatim — králi; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ādi-pūruṣaḥ — původní osoba; matsya-rūpī — jenž přijal podobu ryby; mahā-ambhodhau — ve vodách potopy; viharan — zatímco se pohyboval; tattvam abravīt — vysvětlil Absolutní Pravdu.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; iti — thus; uktavantam — being addressed by Mahārāja Satyavrata; nṛpatim — unto the King; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; ādi-pūruṣaḥ — the original person; matsya-rūpī — who had assumed the form of a fish; mahā-ambhodhau — in that water of inundation; viharan — while moving; tattvam abravīt — explained the Absolute Truth.

Překlad

Translation

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když se Satyavrata takto modlil k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž přijal podobu ryby, Pán mu při svém putování vodami potopy vysvětlil Absolutní Pravdu.

Śukadeva Gosvāmī continued: When Satyavrata had thus prayed to the Supreme Personality of Godhead, who had assumed the form of a fish, the Lord, while moving in the water of inundation, explained to him the Absolute Truth.