Skip to main content

Sloka 41

Text 41

Verš

Texto

tataḥ samudra udvelaḥ
sarvataḥ plāvayan mahīm
vardhamāno mahā-meghair
varṣadbhiḥ samadṛśyata
tataḥ samudra udvelaḥ
sarvataḥ plāvayan mahīm
vardhamāno mahā-meghair
varṣadbhiḥ samadṛśyata

Synonyma

Palabra por palabra

tataḥ — potom; samudraḥ — oceán; udvelaḥ — přetékající; sarvataḥ — na všech stranách; plāvayan — zaplavující; mahīm — zemi; vardhamānaḥ — zvětšující se víc a víc; mahā-meghaiḥ — kvůli obrovským mrakům; varṣadbhiḥ — neustále sesílajícím déšť; samadṛśyata — král Satyavrata viděl.

tataḥ — a continuación; samudraḥ — el océano; udvelaḥ — desbordarse; sarvataḥ — por todas partes; plāvayan — inundar; mahīm — la Tierra; vardhamānaḥ — aumentar cada vez más; mahā-meghaiḥ — por nubes gigantescas; varṣadbhiḥ — derramando lluvia sin cesar; samadṛśyata — el rey Satyavrata lo vio.

Překlad

Traducción

Obrovské mraky pak spustily nepřetržitý déšť, a oceán se čím dál víc rozvodňoval. Začal zaplavovat zemi a poté celý svět.

Al poco tiempo, unas gigantescas nubes comenzaron un interminable diluvio de agua, que hacía aumentar cada vez más el nivel del mar. El océano pronto comenzó a desbordarse y a inundar el mundo entero.