Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.40

Verš

āstīrya darbhān prāk-kūlān
rājarṣiḥ prāg-udaṅ-mukhaḥ
niṣasāda hareḥ pādau
cintayan matsya-rūpiṇaḥ

Synonyma

āstīrya — rozprostírající; darbhān — trávu kuśa; prāk-kūlān — vrchní část směřující na východ; rāja-ṛṣiḥ — Satyavrata, svatý král; prāk-udak-mukhaḥ — hledící na severovýchod (īśāna); niṣasāda — usedl; hareḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; pādau — o lotosových nohách; cintayan — meditující; matsya-rūpiṇaḥ — jenž přijal podobu ryby.

Překlad

Svatý král rozprostřel trávu kuśa tak, aby směřovala špičkami na východ, usedl na ni čelem k severovýchodu a začal meditovat o Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi, jenž přijal podobu ryby.