Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.24

Verš

kṣipyamāṇas tam āhedam
iha māṁ makarādayaḥ
adanty atibalā vīra
māṁ nehotsraṣṭum arhasi

Synonyma

kṣipyamāṇaḥ — pouštěna do oceánu; tam — králi; āha — ryba pravila; idam — toto; iha — tady; mām — Mě; makara-ādayaḥ — nebezpeční vodní živočichové, jako jsou žraloci; adanti — sežerou; ati-balāḥ — protože jsou nesmírně silní; vīra — ó hrdinný králi; mām — Mě; na — ne; iha — do této vody; utsraṣṭum — házet; arhasi — měl bys.

Překlad

Když byla ryba pouštěna do oceánu, řekla králi Satyavratovi: “Ó hrdino, v této vodě žijí velmi silní a nebezpeční žraloci, kteří Mě sežerou. Neměl bys Mě sem házet.”