Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Text

tasyā dīnataraṁ vākyam
āśrutya sa mahīpatiḥ
kalaśāpsu nidhāyaināṁ
dayālur ninya āśramam
tasyā dīnataraṁ vākyam
āśrutya sa mahīpatiḥ
kalaśāpsu nidhāyaināṁ
dayālur ninya āśramam

Synonyma

Synonyms

tasyāḥ — rybky; dīna-taram — žalostná; vākyam — slova; āśrutya — když slyšel; saḥ — ten; mahī-patiḥ — král; kalaśa-apsu — v nádobě s vodou; nidhāya — beroucí; enām — rybu; dayāluḥ — milostivý; ninye — přinesl; āśramam — do svého sídla.

tasyāḥ — of the fish; dīna-taram — pitiable; vākyam — words; āśrutya — hearing; saḥ — that; mahī-patiḥ — the King; kalaśa-apsu — in the water contained in the water jug; nidhāya — taking; enām — the fish; dayāluḥ — merciful; ninye — brought; āśramam — to his residence.

Překlad

Translation

Milostivý král byl pohnutý jejími žalostnými slovy. Dal Ji tedy do nádoby s vodou a odnesl Ji do svého sídla.

The merciful King, being moved by the pitiable words of the fish, placed the fish in a water jug and brought Him to his own residence.