Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.2.8

Verš

sarit-sarobhir acchodaiḥ
pulinair maṇi-vālukaiḥ
deva-strī-majjanāmoda-
saurabhāmbv-anilair yutaḥ

Synonyma

sarit — řekami; sarobhiḥ — a jezery; acchodaiḥ — plnými křišťálově průzračné vody; pulinaiḥ — pláže; maṇi — s malými drahokamy; vālukaiḥ — které připomínají zrnka písku; deva-strī — dívek polobohů; majjana — koupelí (v té vodě); āmoda — vůně těla; saurabha — aromatická; ambu — vodou; anilaiḥ — a vzduchem; yutaḥ — obohacená (atmosféra hory Trikūṭa).

Překlad

Hora Trikūṭa nese mnoho řek a jezer s plážemi pokrytými malými drahokamy, jež připomínají zrnka písku. Voda je tam křišťálově čistá, a když se v ní koupou dívky polobohů, vůně jejich těl se nese vodou i vzduchem a obohacuje tak celou atmosféru.

Význam

Dokonce i v hmotném světě existuje mnoho druhů živých bytostí. Lidské bytosti na Zemi obvykle překrývají svůj tělesný zápach kosmetickými prostředky, ale zde vidíme, že dívky polobohů vůní svého těla naplňují i řeky, jezera, vzduch a celou atmosféru hory Trikūṭa. Jelikož těla dívek na vyšších planetárních soustavách jsou tak krásná, můžeme si jen představovat, jak nádherná jsou těla dívek na Vaikuṇṭě či těla gopī, dívek ve Vṛndāvanu.