Skip to main content

Sloka 5

ТЕКСТ 5

Verš

Текст

yato jāto hiraṇyākṣaś
carann eka imāṁ mahīm
prativīraṁ dig-vijaye
nāvindata gadāyudhaḥ
yato jāto hiraṇyākṣaś
carann eka imāṁ mahīm
prativīraṁ dig-vijaye
nāvindata gadāyudhaḥ

Synonyma

Пословный перевод

yataḥ — v této dynastii; jātaḥ — narodil se; hiraṇyākṣaḥ — král jménem Hiraṇyākṣa; caran — putující; ekaḥ — sám; imām — této; mahīm — povrch Země; prativīram — hrdinu, který by mu byl soupeřem; dik-vijaye — za účelem dobytí všech světových stran; na avindata — nemohl nalézt; gadā- āyudhaḥ — nesoucí svůj kyj.

йатах̣ — из которой (династии); джа̄тах̣ — происходящий; хиран̣йа̄кшах̣ — царь по имени Хираньякша; чаран — странствующий; эках̣ — один; има̄м — по этой; махӣм — по земной поверхности; пративӣрам — героя-соперника; дик-виджайе — ради победы над всеми сторонами света; на авиндата — не нашел; гада̄-а̄йудхах̣ — держащий булаву.

Překlad

Перевод

Právě ve tvé dynastii se zrodil Hiraṇyākṣa, který jen s kyjem v ruce, sám a bez pomoci, putoval po celé Zemi, aby dobyl všechny světové strany. Žádný z hrdinů, jež potkal, se mu nemohl vyrovnat.

Именно в вашем роду появился Хираньякша. Вооруженный лишь палицей, он один странствовал по земле и без чьей-либо помощи покорял все стороны света; никто из встречавшихся ему героев не мог состязаться с ним.