Skip to main content

Sloka 28

Text 28

Verš

Text

nirvartitātma-niyamo
devam arcet samāhitaḥ
arcāyāṁ sthaṇḍile sūrye
jale vahnau gurāv api
nirvartitātma-niyamo
devam arcet samāhitaḥ
arcāyāṁ sthaṇḍile sūrye
jale vahnau gurāv api

Synonyma

Synonyms

nirvartita — skončeny; ātma-niyamaḥ — běžné denní povinnosti oddaného, jako mytí, recitování dalších manter a tak dále; devam — Nejvyšší Osobnost Božství; arcet — má uctívat; samāhitaḥ — soustředěně; arcāyām — Božstva; sthaṇḍile — oltář; sūrye — slunce; jale — vodu; vahnau — oheň; gurau — duchovního mistra; api — vskutku.

nirvartita — finished; ātma-niyamaḥ — the daily duties of washing, chanting other mantras and so on, according to one’s practice; devam — the Supreme Personality of Godhead; arcet — one should worship; samāhitaḥ — with full attention; arcāyām — unto the Deities; sthaṇḍile — unto the altar; sūrye — unto the sun; jale — unto the water; vahnau — unto the fire; gurau — unto the spiritual master; api — indeed.

Překlad

Translation

Pak má člověk vykonat své každodenní duchovní povinnosti a s upřenou pozorností uctívat Božstvo Nejvyššího Pána a také oltář, slunce, vodu, oheň a duchovního mistra.

Thereafter, one should perform his daily spiritual duties and then, with great attention, offer worship to the Deity of the Supreme Personality of Godhead, and also to the altar, the sun, water, fire and the spiritual master.