Skip to main content

Sloka 27

ТЕКСТ 27

Verš

Текст

tvaṁ devy ādi-varāheṇa
rasāyāḥ sthānam icchatā
uddhṛtāsi namas tubhyaṁ
pāpmānaṁ me praṇāśaya
тва девй ди-вархеа
расй стхнам иччхат
уддхтси намас тубхйа
ппмна ме праайа

Synonyma

Пословный перевод

tvam — ty; devi — ó matko Země; ādi-varāheṇa — Nejvyšší Osobností Božství v podobě kance; rasāyāḥ — ze dna vesmíru; sthānam — místo; icchatā — přející si; uddhṛtā asi — byla jsi vyzdvižena; namaḥ tubhyam — s úctou se ti klaním; pāpmānam — všechny hříšné činy a reakce za ně; me — moje; praṇāśaya — prosím odčiň.

твам — ты; деви — о мать-Земля; ди-вархеа — Верховной Личностью Бога в образе вепря; расй — со дна вселенной; стхнам — на место; иччхат — желавшая; уддхт аси — была поднята; нама тубхйам — почтительно кланяюсь тебе; ппмнам — (все) греховные поступки и их последствия; ме — мои; праайа — устрани.

Překlad

Перевод

Ó matko Země, byla jsi vyzdvižena Nejvyšší Osobností Božství v podobě kance, protože sis přála místo, kde bys mohla zůstat. Modlím se, abys milostivě zničila všechny reakce mého hříšného života. Skládám ti uctivé poklony.

О мать-Земля, Сам Верховный Господь, явившись в образе вепря, поднял тебя со дна вселенной, ибо ты хотела занять свое место. Будь же милостива ко мне, уничтожь все последствия моих грехов. Я в почтении склоняюсь перед тобой.