Skip to main content

Sloka 27

Text 27

Verš

Text

tvaṁ devy ādi-varāheṇa
rasāyāḥ sthānam icchatā
uddhṛtāsi namas tubhyaṁ
pāpmānaṁ me praṇāśaya
tvaṁ devy ādi-varāheṇa
rasāyāḥ sthānam icchatā
uddhṛtāsi namas tubhyaṁ
pāpmānaṁ me praṇāśaya

Synonyma

Synonyms

tvam — ty; devi — ó matko Země; ādi-varāheṇa — Nejvyšší Osobností Božství v podobě kance; rasāyāḥ — ze dna vesmíru; sthānam — místo; icchatā — přející si; uddhṛtā asi — byla jsi vyzdvižena; namaḥ tubhyam — s úctou se ti klaním; pāpmānam — všechny hříšné činy a reakce za ně; me — moje; praṇāśaya — prosím odčiň.

tvam — you; devi — O mother earth; ādi-varāheṇa — by the Supreme Personality of Godhead in the form of a boar; rasāyāḥ — from the bottom of the universe; sthānam — a place; icchatā — desiring; uddhṛtā asi — you have been raised; namaḥ tubhyam — I offer my respectful obeisances unto you; pāpmānam — all sinful activities and their reactions; me — of me; praṇāśaya — please undo.

Překlad

Translation

Ó matko Země, byla jsi vyzdvižena Nejvyšší Osobností Božství v podobě kance, protože sis přála místo, kde bys mohla zůstat. Modlím se, abys milostivě zničila všechny reakce mého hříšného života. Skládám ti uctivé poklony.

O mother earth, you were raised by the Supreme Personality of Godhead in the form of a boar because of your desiring to have a place to stay. I pray that you kindly vanquish all the reactions of my sinful life. I offer my respectful obeisances unto you.