Skip to main content

Sloka 28

Text 28

Verš

Texto

so ’nuvrajyātivegena
gṛhītvānicchatīṁ striyam
keśa-bandha upānīya
bāhubhyāṁ pariṣasvaje
so ’nuvrajyātivegena
gṛhītvānicchatīṁ striyam
keśa-bandha upānīya
bāhubhyāṁ pariṣasvaje

Synonyma

Palabra por palabra

saḥ — Pán Śiva; anuvrajya — pronásledující Ji; ati-vegena — velkou rychlostí; gṛhītvā — chytil; anicchatīm — i když se bránila; striyam — ženu; keśa-bandhe — za cop; upānīya — přitáhl Ji k sobě; bāhubhyām — svými pažemi; pariṣasvaje — objal Ji.

saḥ — el Señor Śiva; anuvrajya — siguiéndola; ati-vegena — a gran velocidad; gṛhītvā — atrapar; anicchatīm — aunque Ella no quería ser atrapada; striyam — a la mujer; keśa-bandhe — de la melena; upānīya — atrayéndola hacia sí; bāhubhyām — con sus brazos; pariṣasvaje — La abrazó.

Překlad

Traducción

Rychle běžel za Ní, chytil Ji za cop a přitáhl Ji k sobě. Přestože se bránila, objal Ji svými pažemi.

Persiguiéndola a gran velocidad, el Señor Śiva La atrapó del cabello y La atrajo hacia sí. Pese a que Ella Se resistía, el Señor Śiva La estrechó entre sus brazos.