Skip to main content

Sloka 28

Text 28

Verš

Text

so ’nuvrajyātivegena
gṛhītvānicchatīṁ striyam
keśa-bandha upānīya
bāhubhyāṁ pariṣasvaje
so ’nuvrajyātivegena
gṛhītvānicchatīṁ striyam
keśa-bandha upānīya
bāhubhyāṁ pariṣasvaje

Synonyma

Synonyms

saḥ — Pán Śiva; anuvrajya — pronásledující Ji; ati-vegena — velkou rychlostí; gṛhītvā — chytil; anicchatīm — i když se bránila; striyam — ženu; keśa-bandhe — za cop; upānīya — přitáhl Ji k sobě; bāhubhyām — svými pažemi; pariṣasvaje — objal Ji.

saḥ — Lord Śiva; anuvrajya — following Her; ati-vegena — with great speed; gṛhītvā — catching; anicchatīm — although She was not willing to be caught; striyam — the woman; keśa-bandhe — on the cluster of hair; upānīya — dragging Her near; bāhubhyām — with his arms; pariṣasvaje — embraced Her.

Překlad

Translation

Rychle běžel za Ní, chytil Ji za cop a přitáhl Ji k sobě. Přestože se bránila, objal Ji svými pažemi.

After following Her with great speed, Lord Śiva caught Her by the braid of Her hair and dragged Her near him. Although She was unwilling, he embraced Her with his arms.