Skip to main content

Sloka 27

Text 27

Verš

Text

tām anvagacchad bhagavān
bhavaḥ pramuṣitendriyaḥ
kāmasya ca vaśaṁ nītaḥ
kareṇum iva yūthapaḥ
tām anvagacchad bhagavān
bhavaḥ pramuṣitendriyaḥ
kāmasya ca vaśaṁ nītaḥ
kareṇum iva yūthapaḥ

Synonyma

Synonyms

tām — Ji; anvagacchat — pronásledoval; bhagavān — Pán Śiva; bhavaḥ — známý jako Bhava; pramuṣita-indriyaḥ — jehož smysly byly vzrušené; kāmasya — chtíče; ca — a; vaśam — obětí; nītaḥ — stal se; kareṇum — slonici; iva — jako; yūthapaḥ — slon.

tām — Her; anvagacchat — followed; bhagavān — Lord Śiva; bhavaḥ — known as Bhava; pramuṣita-indriyaḥ — whose senses were agitated; kāmasya — of lusty desires; ca — and; vaśam — victimized; nītaḥ — having become; kareṇum — a female elephant; iva — just as; yūthapaḥ — a male elephant.

Překlad

Translation

Pán Śiva propadl chtíči a se vzrušenými smysly Ji začal pronásledovat, stejně jako chtíčem posedlý slon pronásleduje slonici.

His senses being agitated, Lord Śiva, victimized by lusty desires, began to follow Her, just as a lusty elephant follows a she-elephant.