Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.12

Verš

avatārā mayā dṛṣṭā
ramamāṇasya te guṇaiḥ
so ’haṁ tad draṣṭum icchāmi
yat te yoṣid-vapur dhṛtam

Synonyma

avatārāḥ — inkarnace; mayā — mnou; dṛṣṭāḥ — byly viděny; ramamāṇasya — když předvádíš své různé zábavy; te — Tebe; guṇaiḥ — projevováním transcendentálních vlastností; saḥ — Pán Śiva; aham — já; tat — tu inkarnaci; draṣṭum icchāmi — přeji si vidět; yat — kterou; te — Tebe; yoṣit- vapuḥ — tělo ženy; dhṛtam — bylo přijato.

Překlad

Můj Pane, viděl jsem inkarnace všeho druhu, které jsi projevil se svými transcendentálními vlastnostmi. Když ses nyní zjevil jako nádherná mladá žena, přeji si Tě vidět v této podobě.

Význam

Když Pán Śiva přišel za Pánem Viṣṇuem, Pán Viṣṇu se ho optal na důvod jeho návštěvy. Nyní Pán Śiva vyjevuje svoji touhu. Chtěl vidět nedávnou inkarnaci Mohinī-mūrti, kterou Pán Viṣṇu přijal proto, aby rozdělil nektar vzniklý stloukáním oceánu mléka.