Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.8

Verš

rathino rathibhis tatra
pattibhiḥ saha pattayaḥ
hayā hayair ibhāś cebhaiḥ
samasajjanta saṁyuge

Synonyma

rathinaḥ — bojovníci na vozech; rathibhiḥ — s nepřátelskými vojáky na vozech; tatra — na bojišti; pattibhiḥ — s pěšími vojáky; saha — s; pattayaḥ — pěchota nepřítele; hayāḥ — koně; hayaiḥ — s vojáky nepřítele; ibhāḥ — vojáci bojující na zádech slonů; ca — a; ibhaiḥ — s nepřátelskými vojáky na slonech; samasajjanta — začali spolu bojovat na stejné úrovni; saṁyuge — na bojišti.

Překlad

Na tomto bitevním poli bojovali vojáci na vozech se svými protivníky na vozech, pěšáci s nepřátelskou pěchotou, bojovníci na koních se svými soupeři na koních a vojáci na zádech slonů s nepřátelskými vojáky na slonech. Boj tedy probíhal mezi sobě rovnými.