Skip to main content

Sloka 1

Text 1

Verš

Text

śrī-rājovāca
svāyambhuvasyeha guro
vaṁśo ’yaṁ vistarāc chrutaḥ
yatra viśva-sṛjāṁ sargo
manūn anyān vadasva naḥ
śrī-rājovāca
svāyambhuvasyeha guro
vaṁśo ’yaṁ vistarāc chrutaḥ
yatra viśva-sṛjāṁ sargo
manūn anyān vadasva naḥ

Synonyma

Synonyms

śrī-rājā uvāca — král (Mahārāja Parīkṣit) řekl; svāyambhuvasya — velké osobnosti, Svāyambhuvy Manua; iha — v této souvislosti; guro — ó můj duchovní mistře; vaṁśaḥ — dynastie; ayam — tato; vistarāt — obsáhle; śrutaḥ — slyšel jsem (od tebe); yatra — kde; viśva-sṛjām — velkých osobností zvaných Prajāpatiové, jako je například Marīci; sargaḥ — stvoření, včetně zrození mnoha synů a vnuků dcer Manua; manūn — Manuové; anyān — další; vadasva — prosím popiš; naḥ — nám.

śrī-rājā uvāca — the King (Mahārāja Parīkṣit) said; svāyambhuvasya — of the great personality Svāyambhuva Manu; iha — in this connection; guro — O my spiritual master; vaṁśaḥ — dynasty; ayam — this; vistarāt — extensively; śrutaḥ — I have heard (from you); yatra — wherein; viśva-sṛjām — of the great personalities known as the prajāpatis, such as Marīci; sargaḥ — creation, involving the birth of many sons and grandsons from the daughters of Manu; manūn — Manus; anyān — other; vadasva — kindly describe; naḥ — to us.

Překlad

Translation

Král Parīkṣit řekl: Ó můj pane, můj duchovní mistře, nyní jsem od tebe vyslechl úplný popis dynastie Svāyambhuvy Manua. Existují však ještě další Manuové a já bych rád slyšel o jejich dynastiích. Prosím, popiš nám je.

King Parīkṣit said: O my lord, my spiritual master, now I have fully heard from Your Grace about the dynasty of Svāyambhuva Manu. But there are also other Manus, and I want to hear about their dynasties. Kindly describe them to us.