Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.1.1

Verš

śrī-rājovāca
svāyambhuvasyeha guro
vaṁśo ’yaṁ vistarāc chrutaḥ
yatra viśva-sṛjāṁ sargo
manūn anyān vadasva naḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král (Mahārāja Parīkṣit) řekl; svāyambhuvasya — velké osobnosti, Svāyambhuvy Manua; iha — v této souvislosti; guro — ó můj duchovní mistře; vaṁśaḥ — dynastie; ayam — tato; vistarāt — obsáhle; śrutaḥ — slyšel jsem (od tebe); yatra — kde; viśva-sṛjām — velkých osobností zvaných Prajāpatiové, jako je například Marīci; sargaḥ — stvoření, včetně zrození mnoha synů a vnuků dcer Manua; manūn — Manuové; anyān — další; vadasva — prosím popiš; naḥ — nám.

Překlad

Král Parīkṣit řekl: Ó můj pane, můj duchovní mistře, nyní jsem od tebe vyslechl úplný popis dynastie Svāyambhuvy Manua. Existují však ještě další Manuové a já bych rád slyšel o jejich dynastiích. Prosím, popiš nám je.