Skip to main content

Sloka 15

ТЕКСТ 15

Verš

Текст

tadaiva tasmin ninado ’tibhīṣaṇo
babhūva yenāṇḍa-kaṭāham asphuṭat
yaṁ vai sva-dhiṣṇyopagataṁ tv ajādayaḥ
śrutvā sva-dhāmātyayam aṅga menire
тадаива тасмин нинадо ’тибхӣшао
бабхӯва йена-кахам аспхуат
йа ваи сва-дхишйопагата тв адждайа
рутв сва-дхмтйайам ага менире

Synonyma

Пословный перевод

tadā — tehdy; eva — právě; tasmin — uvnitř (sloupu); ninadaḥ — zvuk; ati-bhīṣaṇaḥ — hrůzostrašný; babhūva — byl; yena — jehož působením; aṇḍa-kaṭāham — obal vesmíru; asphuṭat — zdálo se, že praská; yam — který; vai — skutečně; sva-dhiṣṇya-upagatam — dosahující jejich sídel; tu — ale; aja-ādayaḥ — polobozi v čele s Pánem Brahmou; śrutvā — když slyšeli; sva-dhāma-atyayam — zkáza jejich sídel; aṅga — můj milý Yudhiṣṭhire; menire — mysleli si.

тад — тогда; эва — прямо; тасмин — внутри (колонны); нинада — звук; ати-бхӣшаа — очень страшный; бабхӯва — возник; йена — которым; аа-кахам — оболочка вселенной; аспхуат — (казалось, будто) треснула; йам — который; ваи — поистине; сва- дхишйа-упагатам — достигший их обителей; ту — их обителей; аджа-дайа — полубоги во главе с Господом Брахмой; рутв — услышав; сва-дхма-атйайам — разрушение их обителей; ага — дорогой Юдхиштхира; менире — подумали.

Překlad

Перевод

Můj milý Yudhiṣṭhire, tehdy se ze sloupu ozval strašlivý zvuk — zdálo se, že jeho silou puká obal vesmíru. Dospěl i k sídlům polobohů, jako je Pán Brahmā, kteří si mysleli: “Naše planety postihuje zkáza!”

В этот момент из колонны раздался ужасающей силы гром, от которого, казалось, лопнула оболочка вселенной. Дорогой Юдхиштхира, отзвук этого грома достиг даже обителей Господа Брахмы и других полубогов, и, услышав его, они подумали: «Нашим планетам пришел конец!»

Význam

Комментарий

Tak jako my někdy dostaneme velký strach při zaslechnutí hromu a může nás napadnout, že naše domy budou zničeny, i velcí polobozi, jako je Pán Brahmā, se báli, když slyšeli hřmění vycházející ze sloupu před Hiraṇyakaśipuem.

Порой, когда мы слышим раскаты грома, нас охватывает страх, ибо нам кажется, что наши дома вот-вот разрушатся. Так и великие полубоги во главе с Господом Брахмой испугались громоподобного звука, раздавшегося из колонны во дворце Хираньякашипу.