Skip to main content

Sloka 15

Text 15

Verš

Text

tadaiva tasmin ninado ’tibhīṣaṇo
babhūva yenāṇḍa-kaṭāham asphuṭat
yaṁ vai sva-dhiṣṇyopagataṁ tv ajādayaḥ
śrutvā sva-dhāmātyayam aṅga menire
tadaiva tasmin ninado ’tibhīṣaṇo
babhūva yenāṇḍa-kaṭāham asphuṭat
yaṁ vai sva-dhiṣṇyopagataṁ tv ajādayaḥ
śrutvā sva-dhāmātyayam aṅga menire

Synonyma

Synonyms

tadā — tehdy; eva — právě; tasmin — uvnitř (sloupu); ninadaḥ — zvuk; ati-bhīṣaṇaḥ — hrůzostrašný; babhūva — byl; yena — jehož působením; aṇḍa-kaṭāham — obal vesmíru; asphuṭat — zdálo se, že praská; yam — který; vai — skutečně; sva-dhiṣṇya-upagatam — dosahující jejich sídel; tu — ale; aja-ādayaḥ — polobozi v čele s Pánem Brahmou; śrutvā — když slyšeli; sva-dhāma-atyayam — zkáza jejich sídel; aṅga — můj milý Yudhiṣṭhire; menire — mysleli si.

tadā — at that time; eva — just; tasmin — within (the pillar); ninadaḥ — a sound; ati-bhīṣaṇaḥ — very fearful; babhūva — there was; yena — by which; aṇḍa-kaṭāham — the covering of the universe; asphuṭat — appeared to crack; yam — which; vai — indeed; sva-dhiṣṇya-upagatam — reaching their respective abodes; tu — but; aja-ādayaḥ — the demigods, headed by Lord Brahmā; śrutvā — hearing; sva-dhāma-atyayam — the destruction of their abodes; aṅga — my dear Yudhiṣṭhira; menire — thought.

Překlad

Translation

Můj milý Yudhiṣṭhire, tehdy se ze sloupu ozval strašlivý zvuk — zdálo se, že jeho silou puká obal vesmíru. Dospěl i k sídlům polobohů, jako je Pán Brahmā, kteří si mysleli: “Naše planety postihuje zkáza!”

Then from within the pillar came a fearful sound, which appeared to crack the covering of the universe. O my dear Yudhiṣṭhira, this sound reached even the abodes of the demigods like Lord Brahmā, and when the demigods heard it, they thought, “Oh, now our planets are being destroyed!”

Význam

Purport

Tak jako my někdy dostaneme velký strach při zaslechnutí hromu a může nás napadnout, že naše domy budou zničeny, i velcí polobozi, jako je Pán Brahmā, se báli, když slyšeli hřmění vycházející ze sloupu před Hiraṇyakaśipuem.

As we sometimes become very much afraid at the sound of a thunderbolt, perhaps thinking that our houses will be destroyed, the great demigods like Lord Brahmā feared the thundering sound that came from the pillar in front of Hiraṇyakaśipu.