Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.9

Verš

śrī-indra uvāca
āste ’syā jaṭhare vīryam
aviṣahyaṁ sura-dviṣaḥ
āsyatāṁ yāvat prasavaṁ
mokṣye ’rtha-padavīṁ gataḥ

Synonyma

śrī-indraḥ uvāca — král Indra řekl; āste — je; asyāḥ — její; jaṭhare — v břiše; vīryam — semeno; aviṣahyam — nesnesitelné; sura-dviṣaḥ — nepřítele polobohů; āsyatām — nechť zůstane (v našem vězení); yāvat — dokud; prasavam — porod dítěte; mokṣye — pustím na svobodu; artha-padavīm — prosazení mého zájmu; gataḥ — dosaženo.

Překlad

Král Indra řekl: V lůně této ženy, Hiraṇyakaśipuovy manželky, je semeno velkého démona. Nechť proto zůstane v našem zajetí, dokud se dítě nenarodí. Pak bude propuštěna.

Význam

Nebeský král Indra se rozhodl zajmout Prahlādovu matku, protože si myslel, že v jejím lůně je další démon, další Hiraṇyakaśipu. Uvažoval, že nejlépe bude dítě zabít, až se narodí, a pak bude možné ji propustit.