Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.50

Verš

devo ’suro manuṣyo vā
yakṣo gandharva eva vā
bhajan mukunda-caraṇaṁ
svastimān syād yathā vayam

Synonyma

devaḥ — polobůh; asuraḥ — démon; manuṣyaḥ — lidská bytost; — nebo; yakṣaḥ — Yakṣa (zástupce démonského druhu); gandharvaḥ — Gandharva; eva — skutečně; — nebo; bhajan — sloužící; mukunda-caraṇam — lotosovým nohám Mukundy, Pána Kṛṣṇy, který může udělit osvobození; svasti-mān — obdařený veškerou přízní; syāt — stává se; yathā — tak jako; vayam — my (Prahlāda Mahārāja).

Překlad

Jestliže nějaký polobůh, démon, člověk, Yakṣa, Gandharva nebo kdokoliv jiný v tomto vesmíru slouží lotosovým nohám Mukundy, jenž může udělit osvobození, nachází se v tom nejpříznivějším postavení, právě tak jako my (mahājanové v čele s Prahlādem Mahārājem).

Význam

Prahlāda Mahārāja na základě vlastního příkladu žádal své přátele, aby se věnovali oddané službě. Každá živá bytost — ve společnosti polobohů, asurů, lidí či Gandharvů — má přijmout útočiště u lotosových nohou Mukundy. Tak dosáhne dokonale příznivého postavení.