Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.49

Verš

sarveṣām api bhūtānāṁ
harir ātmeśvaraḥ priyaḥ
bhūtair mahadbhiḥ sva-kṛtaiḥ
kṛtānāṁ jīva-saṁjñitaḥ

Synonyma

sarveṣām — všech; api — zajisté; bhūtānām — živých bytostí; hariḥ — Pán, jenž přináší živé bytosti úlevu od veškerého utrpení; ātmā — původní zdroj života; īśvaraḥ — dokonalý vládce; priyaḥ — drahý; bhūtaiḥ — oddělenými energiemi, pěti hmotnými prvky; mahadbhiḥ — emanujícími z celkové hmotné energie, mahat-tattvy; sva-kṛtaiḥ — které jsou projeveny Jím samotným; kṛtānām — stvořené; jīva-saṁjñitaḥ — který je rovněž známý jako živá bytost, jelikož živé bytosti jsou expanzemi Jeho okrajové energie.

Překlad

Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, je duší a Nadduší všech živých bytostí. Každá živá bytost je projevem Jeho energie v podobě živé duše a hmotného těla. Pán je proto všem nejdražší a je nejvyšším vládcem.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství se projevuje prostřednictvím svých různých energií — hmotné, duchovní a okrajové. Je původním zdrojem všech živých bytostí v hmotném světě a sídlí v srdci každé z nich v podobě Nadduše. Živá bytost je příčinou existence svých různých těl, ale dostává je od hmotné přírody podle pokynů Pána.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

“Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jakoby usazeny na stroji z hmotné energie.” (Bg. 18.61) Tělo je jako stroj, automobil, do kterého může živá bytost usednout a cestovat podle svého přání. Nejvyšší Pán je původní příčinou existence hmotného těla i duše, která je expanzí Jeho okrajové energie. Je všem živým bytostem tím nejdražším. Prahlāda Mahārāja proto radil svým spolužákům, synům démonů, aby u Něho znovu přijali útočiště.