Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.38

Verš

ko ’ti-prayāso ’sura-bālakā harer
upāsane sve hṛdi chidravat sataḥ
svasyātmanaḥ sakhyur aśeṣa-dehināṁ
sāmānyataḥ kiṁ viṣayopapādanaiḥ

Synonyma

kaḥ — jaké; ati-prayāsaḥ — velké úsilí; asura-bālakāḥ — ó synové démonů; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; upāsane — při vykonávání oddané služby; sve — ve vlastním; hṛdi — srdci; chidra-vat — jako prostor; sataḥ — kdo trvale existuje; svasya — vlastního já či živé bytosti; ātmanaḥ — Nadduše; sakhyuḥ — přejícího přítele; aśeṣa — neomezeně mnoha; dehinām — vtělených duší; sāmānyataḥ — obecně; kim — co; viṣaya-upapādanaiḥ — s činnostmi poskytujícími objekty pro uspokojení smyslů.

Překlad

Ó moji přátelé, synové asurů, Nejvyšší Pán ve svém aspektu Nadduše je stále v srdcích všech živých bytostí. Je jejich příznivcem a přítelem a Jeho uctívání není vůbec obtížné. Proč by Mu tedy lidé neměli prokazovat oddanou službu? Proč tolik propadli zbytečnému vytváření nepřirozených potřeb ke smyslovému požitku?

Význam

Pán je svrchovaný — nikdo Ho nepřevyšuje a nikdo Mu není roven. Ten, kdo je Jeho oddaným, Ho však může snadno dosáhnout. Pán je přirovnán k nebi, protože nebe je nedozírné, a přesto v dosahu všech—nejen lidských bytostí, ale i zvířat. Nejvyšší Osobnost Božství ve svém aspektu Paramātmy je největším příznivcem a přítelem každého. Védy to dokládají slovy sayujau sakhāyau. Pán ve svém aspektu Nadduše vždy setrvává v srdci společně s živou bytostí. Je k ní tak přátelský, že zůstává v srdci, aby se s Ním mohla kdykoliv bez potíží spojit. To lze uskutečnit oddanou službou (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam). Jakmile živá bytost slyší o Nejvyšší Osobnosti Božství (kṛṣṇa-kīrtana), přichází s Pánem okamžitě do styku. Oddaný se bezprostředně stýká s Pánem pomocí některého z procesů oddané služby nebo pomocí všech zároveň:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

Přijít do styku s Nejvyšším Pánem tedy není nic těžkého (ko 'ti-prayāsaḥ). Dostat se do pekla naproti tomu vyžaduje velké úsilí. Chce-li člověk přijít do pekla prostřednictvím nedovoleného sexu, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek, musí si obstarat mnoho věcí. K tomu, aby mohl holdovat nedovolenému sexu, musí sehnat peníze na nevěstince. Aby mohl jíst maso, musí postavit mnoho jatek. K hazardování potřebuje kasina a hotely. A aby se mohl opíjet, musí otevřít mnoho pivovarů. Je tedy zjevné, že chce-li přijít do pekla, musí se velice snažit. Chce-li se však vrátit domů, zpátky k Bohu, žádného velkého úsilí není zapotřebí. Může žít sám, kdekoliv, v jakýchkoliv podmínkách, a jen si sednout, meditovat o Nadduši a zpívat a poslouchat o Pánu. Přijít k Pánu tedy není těžké. Adānta-gobhir viśatāṁ tamisram — kvůli své neschopnosti ovládat smysly musí živá bytost podstoupit velké úsilí, aby přišla do pekla. Avšak ten, kdo je inteligentní, může snadno získat přízeň Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je stále s ním. Pána lze uspokojit jednoduchou metodou śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. On sám říká:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

“Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to.” (Bg. 9.26) O Pánu lze meditovat kdekoliv. Prahlāda Mahārāja proto radil svým přátelům, synům démonů, aby se vydali po této snadné cestě domů, zpátky k Bohu.