Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.32

Verš

hariḥ sarveṣu bhūteṣu
bhagavān āsta īśvaraḥ
iti bhūtāni manasā
kāmais taiḥ sādhu mānayet

Synonyma

hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; bhagavān — nejvyšší osobnost; āste — je; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; iti — takto; bhūtāni — všechny živé bytosti; manasā — tímto chápáním; kāmaiḥ — touhami; taiḥ — těmi; sādhu mānayet — je třeba nanejvýš ctít.

Překlad

Je třeba stále vzpomínat na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, v Jeho lokalizovaném zastoupení zvaném Paramātmā, jež se nachází v srdci každé živé bytosti. Tak se má vzdávat úcta všem živým bytostem, každé podle jejího postavení či projevení.

Význam

Hariḥ sarveṣu bhūteṣu — tento výrok si někdy mylně vykládají bezostyšní lidé, kteří docházejí k závěru, že když Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, sídlí v těle každé živé bytosti, plyne z toho, že každý je Hari. Tito hlupáci nerozlišují mezi ātmou a Paramātmou, sídlícími v každém těle. Ātmā je živá bytost a Paramātmā je Nejvyšší Osobnost Božství. Individuální živá bytost se však od Paramātmy, Nejvyššího Pána, liší. Hariḥ sarveṣu bhūteṣu tedy znamená, že Hari je v postavení Paramātmy, nikoliv ātmy, i když je pravda, že ātmā je částí Paramātmy. Vzdávat úctu všem živým bytostem znamená vzdávat úctu Paramātmě v nitru každé z nich. Neměli bychom považovat každou živou bytost za Paramātmu. Bezostyšní lidé někdy nazývají živou bytost daridra-nārāyaṇa, svāmī-nārāyaṇa, ten či onen Nārāyaṇa. Musí nám však být jasné, že i když Nārāyaṇa sídlí v srdci každé živé bytosti, živá bytost se nikdy nestává Nārāyaṇem.