Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Texto

śrī-prahrāda uvāca
pitari prasthite ’smākaṁ
tapase mandarācalam
yuddhodyamaṁ paraṁ cakrur
vibudhā dānavān prati
śrī-prahrāda uvāca
pitari prasthite ’smākaṁ
tapase mandarācalam
yuddhodyamaṁ paraṁ cakrur
vibudhā dānavān prati

Synonyma

Palabra por palabra

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl; pitari — když démonský otec, Hiraṇyakaśipu; prasthite — odebral se na; asmākam — náš; tapase — podstupovat askezi; mandara-acalam — horu Mandarācalu; yuddha-udyamam — úsilí v zájmu války; param — velké; cakruḥ — vynaložili; vibudhāḥ — polobozi v čele s králem Indrou; dānavān — démonům; prati — proti.

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja dijo; pitari — cuando el padre demonio, Hiraṇyakaśipu; prasthite — se fue para; asmākam — nuestro; tapase — para realizar austeridades; mandara-acalam — la montaña Mandarācala; yuddha-udyamam — ofensiva militar; param — muy grande; cakruḥ — llevaron a cabo; vibudhāḥ — los semidioses, capitaneados por el rey Indra; dānavān — los demonios; prati — contra.

Překlad

Traducción

Prahlāda Mahārāja řekl: Poté, co se náš otec Hiraṇyakaśipu odebral k hoře Mandarācale podstupovat přísnou askezi, vynaložili polobozi v čele s králem Indrou nesmírné úsilí, aby v boji přemohli všechny démony.

Prahlāda Mahārāja dijo: Cuando nuestro padre, Hiraṇyakaśipu, se retiró a la montaña Mandarācala para someterse a rigurosas austeridades, los semidioses, capitaneados por el rey Indra, aprovecharon su ausencia para emprender una poderosa ofensiva y someter a todos los demonios.